Oxyfresh- החמצן של השיניים
מוצרי בריאות הפה היחידים בעולם המכילים oxygene® אשר הוכח מחקרית כמפרק באופן כימי את תרכובות הגופרית הנדיפות (VSC), ובכך מגן בצורה המיטבית על בריאות חלל הפה.

Oxyfresh

תמונה של אוקסיפרש מי פה מנטה
אוקסיפרש מי פה מנטה

48.90 ₪

תמונה של אוקסיפרש מי פה מנטה זוג
אוקסיפרש מי פה מנטה זוג

89.90 ₪

תמונה של אוקסיפרש מי פה צינק
אוקסיפרש מי פה צינק

48.00 ₪

תמונה של אוקסיפרש משחת שיניים עם אוקסיג'ן ללא פלואריד
אוקסיפרש משחת שיניים עם אוקסיג'ן ללא פלואריד

34.00 ₪

תמונה של אוקסיפרש משחת שיניים עם אוקסיג'ן ללא פלואריד זוג
אוקסיפרש משחת שיניים ללא פלואריד זוג

59.90 ₪

תמונה של אוקסיפרש משחת שיניים עם אוקסיג'ן עם פלואוריד
אוקסיפרש משחת שיניים עם אוקסיג'ן עם פלואוריד

34.00 ₪