Minoxi

מיין

מיין

X
רביעיית מינוקסי 5 לגברים תכשיר להצמחת שיער

354.00 ₪

+ -
רביעיית מינוקסי 2 לנשים תכשיר להצמחת שיער

259.00 ₪

+ -
מינוקסי 2 תכשיר להצמחת שיער לנשים זוג

149.00 ₪

+ -
מינוקסי 5 זוג להצמחת שיער לגברים

188.00 ₪

+ -