Lacer לאסר

לאסר חברה ספרדית המתמחה במוצרי לשיניים ומוצרים המיועדים לטיפול בדלקות בשיניים

Lacer לאסר

תמונה של אורתו לאסר משחת שיניים בג'ל בטעם מנטה עדין

25.20 ₪

תמונה של אורתו לאסר שטיפת פה בטעם מנטה עדין ללא אכוהול

47.90 ₪

תמונה של ג'ינג'י לאסר משחת שיניים עם פלורואיד

19.90 ₪

תמונה של ג'ינג'י לאסר תמיסה לשטיפת פה לשימוש יומיומי 200 מ"ל

28.50 ₪

תמונה של ג'ינג'י לאסר תמיסה לשטיפת פה לשימוש יומיומי 500 מ"ל

47.50 ₪

תמונה של ג'ינג'י לאסר תמיסה לשטיפת פה לשימוש יומיומי זוג

69.00 ₪

תמונה של לאסר בלאנק משחת שיניים להלבנה

22.80 ₪

תמונה של לאסר בלאנק שטיפת פה להלבנת שיניים

38.30 ₪

תמונה של לאסר כלורהקסידין משחת שיניים

21.90 ₪

תמונה של לאסר פרש משחת שיניים לטיפול ומניעת ריח פה

22.80 ₪

תמונה של לאסר פרש שטיפת פה לרענון הנשימה

38.30 ₪

תמונה של סנסי לאסר ג'ל טיפולי לשיניים רגישות

29.90 ₪

תמונה של סנסי לאסר משחת שיניים לשיניים רגישות

19.90 ₪