Essie אסי

banner

המותג essie  נוסד בשנת 1981 בניו יורק על ידי אססי ויינגרטן: יזמית נלהבת, חובבת מושבעת של אופנה, צבע וציפורניים. מאז ועד היום, הצטרפו מיליוני נשים למהפכת הלקים לציפורניים של "אססי" Essie. המותג הפך לבחירה המועדפת של עורכות מגזינים נחשבים, של מובילות אופנה ושל מיליוני נשים ברחבי העולם, כשהוא מציב את הסטנדרט לצבעים הנכונים ולמניקור באיכות גבוהה ובלתי מתפשרת, לכל גוון מעניקה אססי שם המייצג את אישיותו ועולם התוכן שלו.

Essie אסי

תמונה של ESSIE אסי לק לציפורניים במגוון צבעים*

32.00 ₪

תמונה של ESSIE ג'ל קוטור שכבה עליונה

34.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 10

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 130

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 138

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 210

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 230

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 260

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 270

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 30

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 300

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 340

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 345

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 350

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 360

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 370

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 40

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 50

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 60

44.90 ₪ 49.90 ₪

תמונה של ESSIE-אסי לק ג'ל גוון 80

44.90 ₪ 49.90 ₪