Dr. Melumad ד"ר מלומד

ד"ר מלומד מוצרים טבעיים לטיפוח

ד"ר מלומד הינו מתוג המתמחה בייצור תכשירים קוסמטיים טבעיים משנת 1979. במעבדות המחקר של ד"ר מלומד משלבים בין ידע רוקחי עם טכנולוגיות חדשניות כדי ליצור את התועלות הבריאותיות מעולם הצומח ולשלבם במוצרי החברה. התכשירים של ד"ר מלומד מפגישים בין המדע לטבע.

מיין
מיין
X

  Dr. Melumad ד"ר מלומד

  39.90 ₪

  + -

  29.90 ₪

  + -

  40.00 ₪

  + -

  27.90 ₪

  + -

  24.90 ₪

  + -

  24.90 ₪

  + -

  25.90 ₪

  + -

  17.90 ₪

  + -

  26.90 ₪

  + -

  18.90 ₪

  + -

  23.90 ₪

  + -

  24.90 ₪

  + -

  29.90 ₪

  + -

  17.90 ₪

  + -

  27.90 ₪

  + -

  29.90 ₪

  + -

  19.90 ₪

  + -

  34.90 ₪

  + -

  24.90 ₪

  + -

  29.90 ₪

  + -