חוט דנטלי

מיין

מיין

X
אוראל בי אסנשיאל חוט דנטלי מנטה עם שעווה

14.90 ₪

+ -
אוראל בי אסנשיאל חוט דנטלי שלישייה

40.00 ₪

+ -
פלקרס ג'נטל פיין חוטים דנטלים

10.00 ₪

+ -
פלקרס ג'נטל פיין חוטים דנטלים שלישייה

27.90 ₪

+ -
פלקרס מיקרו מינט חוט דנטלי עם ידית בטעם מנטה

10.00 ₪

+ -
אוראל בי אסנשיאל חוט דנטלי ללא שעווה

14.90 ₪

+ -
אוראל בי סופר פלוס חוט דנטלי לניקוי יסודי

22.90 ₪

+ -
אוראל בי סאטין חוט דנטלי מנטה

17.90 ₪

+ -
Supagrip סרט דנטלי וקיסם 10 יחידות

12.90 ₪

+ -
Supagrip סרט דנטלי וקיסם 30 יחידות

24.90 ₪

+ -
Supagrip סרט דנטלי וקיסם 50 יחידות

39.90 ₪

+ -
פארו בראש אנד פלוז חוט דנטלי 1760

37.80 ₪

+ -
פארו חוט דנטלי 1766 50 מטר

31.90 ₪

+ -
פארו מחזיק חוט דנטלי דגם 1765

49.00 ₪

+ -
פלקרס קידס חוט דנטלי עם ידית אחיזה לילדים

10.00 ₪

+ -
קולגייט חוט דנטלי טוטל 25 מ'

22.10 ₪

+ -
קולגייט טוטל חוט דנטלי וקס 25 מ'

20.90 ₪

+ -