חוט דנטלי

מיין לפי

Supagrip סרט דנטלי וקיסם 10 יחידות

12.90 ₪

Supagrip סרט דנטלי וקיסם 50 יחידות

39.90 ₪

אוראל בי אסנשיאל חוט דנטלי ללא שעווה

14.90 ₪

אוראל בי אסנשיאל חוט דנטלי מנטה עם שעווה

14.90 ₪

אוראל בי אסנשיאל חוט דנטלי שלישייה

40.00 ₪

אוראל בי סאטין חוט דנטלי מנטה

17.90 ₪

פארו בראש אנד פלוז חוט דנטלי 1760

37.80 ₪

פארו חוט דנטלי 1766 50 מטר

31.90 ₪

פארו מחזיק חוט דנטלי דגם 1765

49.00 ₪

פלקרס ג'נטל פיין חוטים דנטלים

10.00 ₪

קולגייט חוט דנטלי טוטל 25 מ'

22.10 ₪

קולגייט טוטל חוט דנטלי וקס 25 מ'

20.90 ₪