חבישה מיוחדת

דרמדן
תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 20X30 ס"מ

344.00 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 6X7 ס"מ

51.80 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 6X7 ס"מ

444.40 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 6X9 ס"מ

465.30 ₪

תמונה של Hydrosorb Comfort חבישת ג'ל דביקה הידרופילית 12.5X12.5 ס"מ

161.20 ₪

תמונה של Hydrosorb Comfort חבישת ג'ל דביקה הידרופילית 7.5X10 ס"מ

100.20 ₪

תמונה של Hydrotac חבישת ספוג עם הידרוג'ל 10X10 ס"מ

304.80 ₪

תמונה של Hydrotac חבישת ספוג עם הידרוג'ל 10X20 ס"מ

164.80 ₪

תמונה של Hydrotac חבישת ספוג עם הידרוג'ל 20X20 ס"מ

304.40 ₪

תמונה של Hydrotac חבישת ספוג עם הידרוג'ל 6 ס"מ

168.10 ₪

תמונה של Omnifix תחבושת דביקה לקיבוע חבישות 10X10 ס"מ

28.80 ₪

תמונה של Omnifix תחבושת דביקה לקיבוע חבישות 20X10 ס"מ

70.80 ₪

תמונה של Peha-Haft תחבושת קיבוע אלסטית 10X20 ס"מ

54.60 ₪

תמונה של Peha-Haft תחבושת קיבוע אלסטית 12X20 ס"מ

71.40 ₪

תמונה של Peha-Haft תחבושת קיבוע אלסטית 4X20 ס"מ

33.20 ₪

תמונה של Peha-Haft תחבושת קיבוע אלסטית 6X20 ס"מ

36.70 ₪

תמונה של Peha-Haft תחבושת קיבוע אלסטית 8X20 ס"מ

44.50 ₪

תמונה של Sorbalgon חבישת אצות ים 10X10 ס"מ

255.50 ₪

תמונה של Sorbalgon חבישת אצות ים 10X20 ס"מ

246.60 ₪

תמונה של Sorbalgon חבישת אצות ים 30 ס"מ

285.90 ₪