חבישה מיוחדת

דרמדן
תמונה של Hydroclean Advance חבישת לחלוח והטרייה 4X8 ס"מ

299.50 ₪

תמונה של Hydroclean Advance חבישת לחלוח והטרייה 5 ס"מ

306.50 ₪

תמונה של Hydroclean Advance חבישת לחלוח והטרייה 7.5X7.5 ס"מ

383.70 ₪

תמונה של Hydrocoll 3 Concave חבישת הידרוקולואיד דקה 13.5X15 ס"מ

618.80 ₪

תמונה של Hydrocoll 3 Sacrum חבישת הידרוקולואיד דקה 18X18 ס"מ

825.40 ₪

תמונה של Hydrocoll 3 Sacrum חבישת הידרוקולואיד דקה 20X20 ס"מ

825.40 ₪

תמונה של Hydrocoll 3 Thin חבישת הידרוקולואיד דקה 10X10 ס"מ

139.10 ₪

תמונה של Hydrocoll 3 Thin חבישת הידרוקולואיד דקה 15X15 ס"מ

318.20 ₪

תמונה של Hydrocoll חבישת הידרוקולואיד 10X10 ס"מ

229.30 ₪

תמונה של Hydrocoll חבישת הידרוקולואיד 15X15 ס"מ

458.70 ₪

תמונה של Hydrocoll חבישת הידרוקולואיד 20X20 ס"מ

735.50 ₪

תמונה של Hydrocoll חבישת הידרוקולואיד 5X5 ס"מ

119.20 ₪

תמונה של Hydrocoll חבישת הידרוקולואיד 7.5X7.5 ס"מ

194.50 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 10X12.5 ס"מ

888.80 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 10X15 ס"מ

363.20 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 10X15 ס"מ

86.60 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 12X25 ס"מ

504.80 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 12X25 ס"מ

384.50 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 15X20 ס"מ

182.60 ₪

תמונה של Hydrofilm חבישת הגנה וקיבוע 15X20 ס"מ

824.70 ₪